IN S T IT UT F O R ENG E LSK, G E RMA NSK O G R OM AN S K

Ansøgere. Der vurderes til at have mindst 45 ECTS. Der har relevans for studier af den fransk-. Spansk- eller tysktalende verdens sprog. Samfund.

10.26.2021
 1. Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk - engerom.ku.dk
 2. Tysk sprog og kultur – Københavns Universitet, studieordning tysk ku
 3. Kandidat i interkulturelle markedsstudier – Københavns
 4. Undervisning og opbygning – Københavns Universitet - ku
 5. Tysk – Københavns Universitet
 6. Studieordninger – Københavns Universitet
 7. Tysk - Aarhus Universitet
 8. Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i tysk sprog og
 9. Studieordninger – Københavns Universitet - ku
 10. Bacheloruddannelsen i Tysk sprog, litteratur og kultur
 11. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Tysk,
 12. Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation
 13. Undervisning og opbygning - ku
 14. Adgangskrav – Københavns Universitet - ku
 15. STUDIEORDNING Tysk - mitsdu.dk
 16. STUDIEORDNING Tysk - SDU
 17. Studieordninger, Tysk - MitSDU

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk - engerom.ku.dk

Spansk eller tysk på mindst B2- niveau i henhold til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Tages i betragtning til optagelse.Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur er del af en samlet 2- årig kandidatuddannelse. Tysk KA.Tysk Frit emne 1. Studieordning tysk ku

Spansk eller tysk på mindst B2- niveau i henhold til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
Tages i betragtning til optagelse.

Tysk sprog og kultur – Københavns Universitet, studieordning tysk ku

 • Aktivitetskode HTYK04061E.
 • · Aktuelle studieordninger for Tysk sprog og kultur.
 • Her kan du finde alle aktuelle studieordninger ved Det Humanistiske Fakultet.
 • Københavns Universitet.
 • Gælder for alle studerende indskrevet 1.

Kandidat i interkulturelle markedsstudier – Københavns

I tysk sprog. Og stud. Kandidatuddannelsen består langt hen ad vejen af valgfrie emnekurser. Så du har mulighed for at tone din uddannelse. Så den får det fokus. Du ønsker. Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur hører under studienævnet for Engelsk. Germansk og Romansk og censorkorpset for Tysk. Studieordning tysk ku

Undervisning og opbygning – Københavns Universitet - ku

 • Harmonerer med ændringen på Tysk studieordning.
 • SE STUDIEORDNING FOR TYSK SPROG.
 • LITTERATUR OG KULTUR; Undervisningssprog.
 • Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.
 • Færdigheder.
 • Oversætte ikke- tekniske tekster fra dansk til tysk og fra tysk til dansk med viden om stilleje og betydningsmæssig præcision.
 • Du afslutter med at skrive et speciale.

Tysk – Københavns Universitet

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Tysk kan du finde yderligere information om de enkelte fag. Studiets opbygning. Og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand. Den etfaglige kandidatuddannelse. Se også uddannelsens studieordning. Studieordning tysk ku

Studieordninger – Københavns Universitet

 • Tillæg til studieordninger.
 • 000 medarbejdere en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
 • Københavns Universitet har over 70 bacheloruddannelser.
 • Tysksproget litteratur i Tyskland.
 • Østrig og Schweiz med afsæt i kultur- og litteraturhistoriske samt litteraturteoretiske problemstillinger.
 • Det er din maksimale studietid.

Tysk - Aarhus Universitet

Der sætter fristen for.Hvornår du skal have gennemført din uddannelse.
Kandidatuddannelsen i tysk sprog og kultur tager to år og bygger videre på undervisningen fra bacheloruddannelsen.Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august.
Skal du senest den 1.

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i tysk sprog og

Københavns Universitet er med cirka 40.Fransk italiensk spansk tysk russisk japanstudier kinastudier arabisk tyrkisk.Studieordninger bliver løbende ændret og når du bliver optaget på din uddannelse.
Er det den nyeste version af studieordningen.Du skal følge.Studienævnet for Engelsk.
Germansk og Romansk M ØDEREFER AT 1.Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieordninger – Københavns Universitet - ku

– øvrige uændret. Kandidatuddannelsen med tysk som centralt fag. 1 studieordning tysk kandidatuddannelsen centralt fag og tilvalg uddannelsen er udbudt af studienÆvn for tysk og spansk som hØrer under det humanistiske fakultet. Den fælles rammestudieordning gælder for alle bachelor- og kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. KA Studieordning Tysk Nævnet opfordrer kraftigt til. At der er 2 obligatoriske sproglige fagelementer på i alt 15 ECTS. Studieordning tysk ku

Bacheloruddannelsen i Tysk sprog, litteratur og kultur

 • 2x7, 5 ECTS.
 • Som styrker sprogfær- digheden.
 • SE STUDIEORDNING FOR TYSK SPROG.
 • LITTERATUR OG KULTUR; Undervisningssprog.
 • Uddannelsens normering angivet i ECTS.
 • Tysk sprog og kultur er et fuldtidsstudium.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Tysk,

Studietekniske forhold § 5. Dk bruger blandt andet cookies til at udarbejde.Undervisningen foregår hovedsagelig på hold med 20- 30 studerende. Studerende på Det Humanistiske Fakultet er.Ud over reglerne i deres studieordning. Studieordning tysk ku

Studietekniske forhold § 5.
Dk bruger blandt andet cookies til at udarbejde.

Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation

 • Underlagt følgende regler.
 • Fælles studieordning for alle humaniorastuderende.
 • September og senere § 13 Udlandsophold.
 • Kusoriske rettelser a1.
 • I praksis vil du dog opleve.
 • At undervisningen foregår på tysk og undervisningsmaterialet ligeledes er på tysk.
 • Er du indskrevet på Tysk sprog.

Undervisning og opbygning - ku

KA Studieordning Italiensk Punktet udgår. Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog.Humanistiske fag dansk. Ansøgere har pligt til at oplyse om og søge merit for beståede prøver fra uafsluttede uddannelser på samme niveau som bacheloruddannelsen i teologi. Studieordning tysk ku

KA Studieordning Italiensk Punktet udgår.
Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog.

Adgangskrav – Københavns Universitet - ku

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Hu- manistiske Fakultet.Hvis du er helt ny ansøger.
Skal du altid starte på den nyeste studieordning.Kursusbeskrivelserne i kursusdatabasen.
Som beskriver indhold og regler for kurser og eksamener på din uddannelse.Studerende.
Der har bestået bacheloruddannelsen i tysk sprog og kultur ved Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i tysk sprog og kultur samme sted i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse.Retskrav.

STUDIEORDNING Tysk - mitsdu.dk

 • August fremsende dokumentation for.
 • At du supplerer.
 • Til AU Studier.
 • Studerende indskrevet på denne ordning er derfor underlagt retningslinjer og regler beskrevet i såvel den fælles studieordning som i fagstudieordningen.
 • De fleste informationer fra din studieordning er også at finde her på dine studiesider.
 • Studieordning.

STUDIEORDNING Tysk - SDU

Normering.Vi forventer.
At du uploader studieordningen for din adgangsgivende eksamen.Hvis din uddannelse ikke giver direkte adgang til kandidatuddannelsen.
Der kan gå tre år.Plus nogle måneder.

Studieordninger, Tysk - MitSDU

 • Fra du har bestået din bachelor.
 • Til du starter på den kandidatuddannelse.
 • Du har retskrav på.
 • Bachelordelen af sidefaget i tysk.
 • 45 ECTS.
 • Tysk sprog og tekst.
 • 15 ECTS.